Veelgestelde vragen? Komt er binnenkort een natuurbegraafplaat bij mij in de buurt?

Er zijn in Nederland op tientallen plaatsen plannen om natuurbegraafplaatsen te gaan realiseren. Vaak stranden die plannen echter omdat het terrein er niet geschikt voor is, vanwege de grondwaterspiegel of andere bijzonder natuur- of archeologische omstandigheden. Voor een natuurbegraafplaats moet bovendien het bestemmingsplan gewijzigd worden. Omwonenden en andere belangengroepen kunnen bezwaar maken tegen de komst van de natuurbegraafplaats. Het onderzoek naar deze bezwaren kan de komst van de natuurbegraafplaats op een bepaalde locatie vertragen of zelfs helemaal tegenhouden. Als er een nieuwe natuurbegraafplaats geopend wordt, dan kunt u dat nalezen op onze site.


Wat kost een natuurgraf?

Op dit moment kost een natuurgraf meestal tussen de € 1415,- en € 10.000,-. Dit is vooral afhankelijk van de begraafplaats, de gekozen plek op de natuurbegraafplaats en de grafduur. Naast kosten voor een graf, moet u ook rekening houden met andere kosten bij een uitvaart, bijvoorbeeld voor de verzorging, een kist, advertentie, bloemen, vervoer, catering, etc. De exacte kosten zijn afhankelijk van uw wensen. Als u een goed overzicht wilt krijgen van de totale kosten, dan kunt u het beste een uitvaartkostenmeter op het internet raadplegen of een gesprek aangaan met een uitvaartverzorger.


Hoe zit het met mijn uitvaartverzekering?

Uitvaartverzekeringen keren pas uit bij overlijden en dit geldt ook voor het deel dat gereserveerd is voor de aanschaf van het grafrecht. Als u eerder een grafrecht wil kopen, dan zult u dit dus uit eigen middelen moeten betalen.


natuurgraven?

In Engeland zijn al vele jaren natuurbegraafplaatsen. Daar gebeurt het nauwelijks dat dieren een overledene opgraven. Het is overigens niet anders dan op traditionele begraafplaatsen. De diepte van de graven zorgt ervoor dat dieren alleen na enige dagen graven bij de kist zouden kunnen komen. Maar mochten er sporen zijn van een gravend dier rond de graven, dan neemt de beheerder over het algemeen snel maatregelen om te voorkomen dat ze bij de kist kunnen komen..


Hoe vindt ik de meest geschikte rustplaats voor mij?

De natuurbegraafplaatsen in Nederland hanteren verschillende concepten. Dit zie je onder andere in de gehanteerde regels, de toegestane grafmarkeringen, de wijze waarop grafrechten geregeld en vastgelegd worden, de omvang van de kavels, de faciliteiten voor uitvaartdiensten, het natuurgebied, etc. Wat voor u de beste keuze is, is afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Een bezoek aan een natuurbegraafplaats of een afspraak met een beheerder is nodig, zodat u zelf kunt kijken of dit echt de keuze is die bij u past.


Mijn partner is al overleden, maar ik wil toch in de natuur naast mijn partner begraven worden. Kan dat?

Ja, vaak is het mogelijk om alsnog naast uw partner begraven worden op een natuurbegraafplaats, door uw partner te laten herbegraven op de gewenste plek op een natuurbegraafplaats. Wel zijn er wettelijke eisen zijn voor het tijdstip van herbegraven. En overledene mag namelijk pas na 10 jaar grafrust worden herbegraven. Voor het bijzetten van een urn in een natuurgraf hebben de natuurbegraafplaatsen vaak regels voor het materiaal van de urn, meestal moet het materiaal biologisch afbreekbaar zijn.


Ik wil gecremeerd worden, kan ik ook mijn urn laten begraven op een natuurbegraafplaats?

Ja, dat kan. U moet dan wel rekening houden met de kosten voor de crematie en daarna de kosten van het natuurgraf. Op veel natuurbegraafplaatsen zijn kosten voor een urnengraf wel lager dan een graf voor een kist, waardoor het verschil in kosten kleiner is. Meestal zijn er regels dat de urn van biologisch afbreekbaar materiaal moet zijn. Er is tegenwoordig volop keuze in dergelijke urnen. Een alternatief voor het begraven van een urn is het laten versmelten van de as met een boom.


Wat gebeurt er als de natuurbegraafplaats vol is?

De natuurbegraafplaatsen met eeuwige grafrechten zullen ooit vol raken. Meestal hebben de natuurbegraafplaatsen hier goed over nagedacht en kiezen zij ervoor om op die plaats een duurzame natuurfunctie te ontwikkelen (bijvoorbeeld een wandelgebied). Sommige landgoederen hadden al eeuwen grafheuvels op hun terrein en nu komt er een stuk met natuurgraven bij. Ander landgoederen hebben voldoende ruimte om daarna andere delen van het landgoed te gebruiken als natuurbegraafplaats. Zo kan men nog lange tijd vooruit en dragen de opbrengsten van de natuurbegraafplaats bij aan het behoud van het landgoed.


Moet ik op een natuurbegraafplaats begraven worden in een kist?

Er zijn tegenwoordig allerlei mogelijkheden voor het ‘omhulsel’ om overledenen in te begraven. Naast lijkwades en kartonnen kisten is het ook mogelijk om te begraven in rietenkisten of kisten van sloophout. Op natuurbegraafplaatsen is vaak de regel dat de kisten of lijkwades van natuurlijke en afbreekbare materialen moeten zijn. Een spaanplaat kist is in vele gevallen niet toegestaan vanwege de giftige lijmen en slecht afbreekbare kunststoffen. Binnenkort gaat dit waarschijnlijk ook gelden voor gewone begraafplaatsen en crematoria.


Zijn er ook risico's aan het nu al kopen van een grafrecht?

Er zijn twee soorten risico’s: het risico dat u helemaal niet begraven wordt op de gekochte plek en het risico dat uw graf na een aantal jaren toch geruimd wordt. Om dit risico te beperken kunt u het beste uw nabestaanden op de hoogte stellen van uw wensen en het feit dat u al een grafrecht heeft gekocht. U zult bovendien de documenten hiervoor moeten bewaren op de juiste plaats. Het tweede risico heeft te maken met de huidige wet op de lijkbezorging in Nederland. Die maakt het namelijk mogelijk om zelfs eeuwige graven te ruimen met toestemming van de grafgerechtigde. Als de begraafplaats geen contact kan leggen met de grafgerechtigde kan men binnen bepaalde voorwaarden een graf ruimen. U kunt zelf maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat uw eeuwige grafrust niet verstoort zal worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.