Uitvaart regelen


Begrafenis regelen? Download de checklist en uitvaartplanner

Een begrafenis regelen? Een checklist voor de voorbereiding.

Wanneer u voor de moeilijke taak staat om een begrafenis te regelen, is alle hulp welkom. De mensen die bij een uitvaartonderneming werken, zijn uit bijzonder hout gesneden. Ze hebben geduld en compassie. Ze bieden u steun in een moeilijke periode. Ondanks hun hulp moet u nog veel beslissingen zelf nemen. Dat is soms ongelofelijk moeilijk.

Toch kunt u zich hierop voorbereiden. Iemand die weet voor welke keuzes hij of zij komt te staan en al heeft nagedacht over de antwoorden op vragen die komen gaan, zal de moeilijke tijd makkelijker doorstaan.
Wij willen u graag met die voorbereiding helpen. In dit artikel ontdekt u waar u rekening mee moet houden. We zetten elementen op een rij die bij het regelen van een uitvaart aan bod komen. Tot slot bieden we u een downloadbaar document aan waarop u al uw informatie kunt verzamelen.


Keuzes maken voor een begrafenis of crematie

Wensen van de nabestaande

Keuzes maken voor uzelf is misschien makkelijk. Moet u keuzes maken met een groep, of met de wensen van een overleden dierbare in het achterhoofd, dan kan het nog knap lastig zijn. De wensen kunnen nogal van elkaar verschillen. Hoe graag u de wensen van de overledene ook wilt eren, vergeet niet dat u als nabestaande(n) praktisch en emotioneel wel aan die verwachtingen moet(en) kunnen voldoen.


Bespreek de uitvaartwensen onderling

Als dat mogelijk is, kunt u de laatste wensen van uw dierbare op papier zetten. Voordat u een gesprek aangaat met een uitvaartonderneming, doet u er goed aan deze wensen eerst met uw familie te bespreken. Het biedt u de gelegenheid uw eerste verdriet te uiten en u kunt elkaar troost bieden. Probeer zo veel mogelijk mensen uit uw naaste omgeving te betrekken, zodat niemand zich buitengesloten voelt.

De begrafenisondernemer

Voor het gesprek met de uitvaartondernemer heeft u als groep nabestaanden al gesproken over emotionele beslissingen. De medewerker van de begrafenisonderneming zal de wensen met u doornemen. Waar nodig krijgt u uitleg over zaken waar u nog onbekend mee bent. U kunt ervan op aan dat de medewerker de nodige ervaring heeft en u uitstekend kan adviseren om een persoonlijke uitvaart te creëren.

Uitvaart checklist

Om het eerste gesprek met uw familie zo goed mogelijk te laten verlopen, zetten we hieronder op een rij welke mogelijke onderwerpen uw uitvaartbegeleider zal bespreken. Dus, welke beslissingen u moet nemen voor een begrafenis of crematie.
Soms is de keuze voor ‘ja’ of ‘nee’ niet genoeg. Dan moet u ook een type kiezen of de invulling van een moment bepalen.
We zijn ons ervan bewust dat elke uitvaart een persoonlijke aangelegenheid is. Onderstaande lijst is zeker niet compleet. We bieden u een startpunt om het gesprek met uw uitvaartondernemer te vergemakkelijken.


Uitvaartbenodigdheden:

 • rouwkaarten
 • rouwadvertentie
 • grafkist of urn
 • bloemen
 • bidprenten of aandenken

Bij begrafenis:

 • locatie kerkhof, locatie graf
 • grafsteen of monument
 • persoonlijk afscheid in rouwcentrum datum en tijd

Bij crematie:

 • locatie crematorium
 • persoonlijk afscheid in rouwcentrum datum en tijd
 • laatste rustplaats of uitstrooien

Persoonlijke kenmerken overledene:

 • loopbaan
 • favoriete muziek
 • karaktereigenschappen
 • hobby’s en interesses
 • herinneringen van nabestaanden

De ceremonie:

 • soort ceremonie (kerkelijk, aula, etc.)
 • lijkwagen
 • volgauto’s
 • foto’s en/of video
 • dragers
 • locatie
 • voorganger(s)
 • spreker(s)
 • wie nodigt u uit

Condoleance:

 • condoleanceregister
 • locatie van samenkomst
 • catering

Hier vind u een Checklist en Uitvaartplanner

Wilt u een document met deze checklist en alle belangrijke informatie op papier verzamelen?

Download en print dan de Tree of Life Uitvaartplanner en Checklist. Een fijne hulp bij het maken van moeilijke beslissingen.

Er is ruimte voor aantekeningen. Heeft u dit artikel met interesse gelezen en denkt u dat de informatie voor een bekende nuttig kan zijn? U heeft onze toestemming om het te delen.